Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về công tác tiếp công dân.

(THTG) Ngày 16/8, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Nguyễn Quốc Văn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình thi hành pháp luật về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7/2014 đến ngày 1/6/2017. Tiếp đoàn có ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và đại diện các sở ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị.

Untitled 1

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ  làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh : Phi Phụng 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng và từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Ban tiếp công dân từng cấp được củng cố, kiện toàn, tập trung đầu mối tiếp công dân và xử lý đơn bảo đảm quyền lợi của người đến khiếu nại, tố cáo. Trong kỳ, các điểm tiếp công dân toàn tỉnh đã tiếp gần 13.300 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 6.025 đơn trong đó đã thụ lý giải quyết gần 4.150 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết gần 300 đơn, hướng dẫn hoàn đơn gần 400 đơn…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng còn một số tồn tại như:Việc phối hợp trong tiếp dân giữa các ngành, các cấp còn chưa chặt chẽ dẫn đến sự trùng lắp; việc xử lý đơn thư chưa kịp thời; lãnh đạo tiếp dân chưa bảo đảm đúng theo lịch niêm yết; cán bộ tiếp dân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu…Qua đó, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể về biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân; vấn đề liên thông thông tin giải quyết khiếu nại tố cáo từ trung ương đến địa phương để quản lý chặt chẽ quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, tránh nhiều vụ việc được nhiều cấp tiếp nhận hoặc đã được giải quyết nhưng cấp trên vẫn chuyển về địa phương yêu cầu giải quyết.

Still0817_00000 Still0817_00001

Đại diện Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phi Phụng

Qua làm việc, ông Nguyễn Quốc Văn-Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Tiền Giang đối với công tác tiếp công dân và kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tỉnh để xem xét điều chỉnh, bổ sung Luật tiếp công dân hiện hành.

Khánh Hồng