Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc Tỉnh ủy Tiền Giang

(THTG) Sáng ngày 26-10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Phan Xuân Thuỷ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

vlcsnap-2023-10-26-15h02m46s453.png

vlcsnap-2023-10-26-15h01m35s259.png

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên 

Tại buổi làm việc, bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sau nửa nhiệm kỳ; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5,6 khóa XIII; triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kết quả triển khai công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tình hình triển khai công tác tuyên giáo; triển khai Quyết định 238, Quy định 85, Quy định 99, Quy định số 100 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2023-10-26-15h03m56s635.png

vlcsnap-2023-10-26-15h05m32s161.png

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; phát huy vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong nắm bắt, phản ánh, tham mưu định hướng dư luận xã hội, kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo sát thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực…tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, về kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tình hình triển khai công tác tuyên giáo và một số vấn đề về lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, công tác truyền thông của các cơ quan báo chí, cũng như hoạt động hỗ trợ về khoa học công nghệ…

vlcsnap-2023-10-26-15h04m47s142.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Bình – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò công tác tuyên giáo ở địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Các nhiệm vụ chính được ngành Tuyên giáo ở địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của các cấp ủy Đảng. Đồng thời, đề nghị các sở ngành trên cơ sở gợi mở của đoàn Trung ương rà soát lại lĩnh vực mình phụ trách.

vlcsnap-2023-10-26-15h00m53s361.png

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Nguyên

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tỉnh ủy Tiền Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận, quyết định và các văn bản của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, nhất là việc tổ chức học tập nghị quyết, chú trọng hơn công tác xây dựng đảng về đạo đức, lối sống, chính trị, tư tưởng, chú ý nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, đặc biệt là việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa trong cán bộ công chức, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, khắc phục biểu hiện nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên…

Thanh Triều