Đoàn Chủ tịch Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc họp bàn chuẩn bị nhân sự

Hội nghị cũng thông qua Quy chế bầu cử cũng như danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu.

Chiều 20/10, tại Đại Lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) đã tiến hành họp lần hai dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

doan chu tich dai hoi 19 dcs trung quoc hop ban chuan bi nhan su hinh 1
Đoàn Chủ tịch Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc. (Ảnh: Tân hoa Xã)

Hội nghị đã thông qua và giao cho các đoàn đại biểu thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương khoá 18; Báo cáo công tác của Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật trung ương khoá 18; Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội nghị thông qua và giao cho các đoàn thảo luận về danh sách đề cử, ứng cử Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khoá 19 và danh sách ứng cử, đề cử Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyến Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khoá 19.

Hội nghị cũng thông qua Quy chế bầu cử cũng như danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu.

Nguồn VOV