Đoàn cán bộ Bangladesh đến thăm và làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 24/10, Đoàn cán bộ quản lý của Chính phủ Bangladesh do ông Akhter Hossain, Tổng thư ký Sở chính quyền địa phương thuộc Chính phủ làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.

Mục đích chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ Bangladesh là trao đổi kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính và quản trị địa phương trong tổ chức chính quyền tại Tiền Giang.

3

Tại buổi làm việc, ông Akhter Hossain, trưởng đoàn đã cảm ơn sự đón tiếp chân tình và tạo điều kiện để đoàn có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý địa phương, đồng thời giới thiệu những nét cơ bản về cơ cấu tổ chức chính quyền các cấp ở Bangladesh.

Đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đã giới thiệu với Đoàn về hệ thống hành chính Nhà nước Việt Nam, về hệ thống hành chính của địa phương tại Tiền Giang và trao đổi với đoàn một số vấn đề có liên quan.

Đai diện Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang trao đổi với đoàn về mô hình quản lý thu chi ngân sách Nhà nước cũng như nguồn tài chính của các tổ chức của tỉnh.

Đoàn cán bộ Bangladesh cho rằng những kinh nghiệm từ chuyến thăm thực tế tại Tiền Giang sẽ rất hữu ích cho Chính phủ Bangladesh trong công tác cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Tiến Lực