Điều chuyển 8.528 tỷ đồng cho 10 địa phương

Chính phủ đề nghị giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GTVT thực hiện 4 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị kiên quyết loại những dự án không đúng tiêu chí mà Quốc hội đã quyết định
Chủ tịch Quốc hội đề nghị kiên quyết loại những dự án không đúng tiêu chí mà Quốc hội đã quyết định

Cuối buổi sáng 13-2, trong khuôn khổ phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (đợt 2).

Bộ trưởng cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện các danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ trình UBTVQH là rất nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Điều chuyển 8.528 tỷ đồng cho 10 địa phương  ảnh 1

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án

Trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ trình UBTVQH thông qua nguyên tắc, tiêu chí về phân bổ, bố trí vốn cho danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; cho ý kiến về 129 dự án thuộc chương trình với số vốn dự kiến là 14.710,3 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn.

Đồng thời, Chính phủ đề nghị Ủy ban cho ý kiến điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GTVT thực hiện 4 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp.

Trên cơ sở đó, 10 địa phương thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của chương trình năm 2023 cho từng dự án thành phần do mình quản lý.

Trình bày báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (đợt 2) tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường lưu ý, một số số liệu cụ thể tại Tờ trình 489/TTr-CP, ngày 17-12-2022 có sự thay đổi, chưa thống nhất với lần trình trước, đề nghị Chính phủ chỉ đạo báo cáo, giải trình về các số liệu cụ thể này, bảo đảm tính chính xác.

Điều chuyển 8.528 tỷ đồng cho 10 địa phương  ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường báo cáo thẩm tra

“Chính phủ cũng cần chỉ đạo làm rõ nguyên nhân chậm trễ tiến độ trình UBTVQH danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình; làm rõ các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện Nghị quyết 43 và khả năng phân bổ triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2023 theo yêu cầu của Nghị quyết 43”, ông Nguyễn Phú Cường nêu rõ.

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục dự án đã đủ thủ tục đầu tư, song cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ về thời hạn hoàn thành các dự án; đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, dự án đúng thời hạn theo Nghị quyết 43. Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách địa phương, yêu cầu có chế tài xử lý đối với địa phương không thực hiện đúng cam kết, không bố trí đủ vốn để các dự án hoàn thành trong năm 2023.

Về số vốn còn lại chưa đủ thủ tục đầu tư, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước ngày 31-3-2023. Hết thời hạn trên, số vốn còn lại của chương trình không tiếp tục phân bổ.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng thống nhất cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GTVT để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện 4 dự án đường cao tốc.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản tán thành với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát lại, kiên quyết loại những dự án không đúng tiêu chí mà Quốc hội đã quyết định. Nếu có thay đổi phải trình Quốc hội cho ý kiến.

Nguồn vov.vn