Điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng quyết định đưa 09 sân golf  và giai đoạn II của 01 sân golf ra khỏi danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, trong đó, các tỉnh: Hòa Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai mỗi tỉnh 01 sân; riêng tỉnh Bình Thuận có 2 sân..

Đồng thời, bổ sung 15 sân golf vào danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, trong đó, các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An mỗi tỉnh có 01 sân; riêng tỉnh Bình Thuận có 02 sân.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: VL 

Cũng theo Quyết định, danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung bao gồm: Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: 14 sân; Đồng bằng sông Hồng: 19 sân; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: 30 sân; Tây Nguyên: 07 sân; Đông Nam Bộ: 22 sân và Đồng bằng sông Cửu Long: 04 sân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập đề án nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về tiêu chí và điều kiện hình thánh sân golf tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009, các quy định cấp phép, khai thác và quản lý sân golf cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015.

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn ĐCSVN