Điện lực Tiền Giang giảm hơn 58 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng trong năm 2021

(THTG) Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, đến thời điểm này, Công ty Điện lực Tiền Giang đã có 3 đợt giảm giá điện cho các đối tượng: cơ sở lưu trú du lịch;  các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở chế biến thủy sản; điện thắp sáng sinh hoạt… Với tổng số tiền từ đầu năm 2021 đến nay khoảng hơn 58 tỉ đồng.

Dien tap dien luc 2

Dien tap dien luc 1

Tiền Giang hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Ảnh: Trần Liêm

Hiện nay công ty Điện lực Tiền Giang đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan rà soát, lập danh sách các cơ sở đối tượng được hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 theo qui định của Chính phủ và Bộ công thương.  Riêng những đối tượng không thuộc phạm vi qui định, nhưng có ý kiến, kiến nghị được hỗ trợ giảm giá điện thì ngành điện lực sẽ tổng hợp ý kiến và trình Chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Thùy Trang