Điện lực Tiền Giang đầu tư hơn 21 tỷ đồng nâng cấp các công trình điện tại TXGC  

(THTG) Nhằm phục yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Gò Công, năm 2018 công ty Điện lực Tiền Giang bố trí nguồn vốn 21,3 tỷ đồng nâng cấp và xây dựng mạng lưới điện.

dien luc Go Cong

dien luc Go Cong 1

Điện lực Tiền Giang đầu tư nâng cấp công trình điện tại TXGC. Ảnh: Thanh Tâm

Với nguồn kinh phí trên, công ty Điện lực Tiền Giang tiến hành xây dựng đường dây trung thế xây dựng mới trên 8 km, cải tạo 237m đường dây trung thế, xây dựng mới 3.590m đường dây hạ thế và cải tạo 147,4 km đường dây diện hạ thế.

dien luc Go Cong 2

Hạ tầng điện khang trang tại Thị xã Gò Công. Ảnh: Thanh Tâm

Việc Công ty Điện lực Tiền Giang đầu tư xây dựng các công trình phân phối điện trên địa bàn thị xã Gò Công đã góp phần trong việc làm giảm sự cố về điện, tăng độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phát triển phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao an toàn và đảm bảo chất lượng điện áp phục vụ khách hàng.

                                                Minh Truyền