Diễn đàn “Tuổi trẻ Tiền Giang với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”

 (THTG) Ngày 31-10, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Tiền Giang với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” năm 2023.

Tại diễn đàn các diễn giả, các đại biểu cùng các bạn đoàn viên, thanh niên đã phát biểu nêu lên thực trạng việc giữ gìn, phát huy văn hóa trong kỷ nguyên số trong thanh thiếu nhi; chỉ rõ những mặt tích cực cần phát huy, những giá trị mới đã xuất hiện; đồng thời, xác định rõ những mặt tiêu cực trong thực hành văn hóa tại địa phương, đơn vị, trường học của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đế từ đó đề xuất giai pháp chấn chinh, uốn nắn.

vlcsnap-2023-10-31-14h49m05s076.png

vlcsnap-2023-10-31-14h48m34s820.png

Đại biểu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Võ Duy

Thông qua các diễn đàn nhằm góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên môi trường mạng, khái niệm chuyển đổi số, tầm quan trọng của việc nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, định hướng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Diễn đàn với chủ để “Tuổi trẻ Tiền Giang với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” cũng nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tinh thần hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Tiền Giang trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Nguyễn Phong