Diễn báo cáo chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(THTG) Đêm 24/8, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang diễn báo cáo với lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang chương trình sân khấu hóa  kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đến dự có ông Trần Thanh Đức- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

1

Với chủ đề “ Dấu ấn mùa thu”, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang xây dựng chương sân khấu hóa với 9 tiết mục văn nghệ ca múa nhạc, tái hiện đôi nét về lịch sử Việt Nam trong bối cảnh trước Cách mạng Tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, cách mạng Tháng Tám thành công, Việt Nam đã giành được độc lập. Tuy nhiên niềm vui độc lập chưa được trọn vẹn, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng lịch 30/4 /1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đã đưa Việt Nam bước vào thời đại mới. Trong đó có nhân dân Tiền Giang góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sau khi biểu diễn báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang sẽ chỉnh sửa các chi tiết cho thật hoàn chỉnh, để chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 70 năm mừng Quốc khánh 2/9 đem lại nhiều cảm xúc và ấn tượng cho người xem./.

Bài và ảnh: Công Luận