Dịch bệnh Covid-19 lắng dịu, Tiền Giang trở lại bình thường mới

(THTG) Ngày 06-4, Sở Y tế Tiền  Giang đã công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ ngày 31-3 đến 06-4. Theo đó, toàn tỉnh Tiền Giang đã chuyển cấp độ 2 (vùng vàng) sang cấp độ 1 (vùng xanh).

 2-11-11

Tiêm vaccine phòng Covid -19.

Ở quy mô cấp  huyện, thành, thị, toàn tỉnh có 08/11 đơn vị chuyển từ vùng nguy cơ cao (cấp độ 3) sang bình thường mới (cấp độ 1) và 03 đơn vị ở cấp độ 2 gồm: Tân Phước, Chợ Gạo và huyện Gò Công Tây.

Ở quy mô cấp xã, toàn tỉnh Tiền Giang có 26 đơn vị xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 3 (vùng cam – Nguy cơ cao), giảm 89 đơn vị so với tuần trước.

Chi tiết cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ 31/3 đến 06/4/2022, mời xem tại đây

P.H