Địa chỉ nhân đạo “Hoàn cảnh em Định Thị Ánh Ngân, ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, Tân Phước, Tiền Giang

(THTG) Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” xin giới thiệu hoàn cảnh em Định Thị Ánh Ngân, Ấp Hưng Diền, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” bệnh tan máu bẩm sinh.