Địa chỉ nhân đạo: Gia đình anh chị Nguyễn Trung Trọng và Trần Thị Hồng

(THTG) 2 mảnh đời từng 1 lần lầm lỡ, yêu thương và đến với nhau với hy vọng xây nên một mái ấm gia đình. Hạnh phúc ngỡ như giản dị ấy đã bị căn bệnh ung thư quái ác dần dần cướp mất…

2 vợ chồng nghèo, một mái nhà thiếu trước hụt sau, không đất đai canh tác…Ngày ngày, anh Trọng và chị Hồng làm thuê làm mướn, bắt cá bắt tôm, đùm bọc nhau sống qua ngày. Từ ngày biết tin chị bị bệnh, anh chị vay mượn khắp nơi để trả các hóa đơn thuốc dài dằng dặc đã hơn 40 triệu, và trước mắt là ca mổ 80 triệu. Con số ấy vượt quá khả năng của anh chị…