Đến năm 2020 Tiền Giang có ít nhất 75% xã đạt chuẩn nông thôn mới

(THTG) Ngày 17-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá hiện trạng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

UBND tinh TG so ket nong thon moi  1-logo

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 76 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (chiếm 52,7% số xã trên địa bàn tỉnh; tăng thêm 16 xã so với thời điểm cuối năm 2018); số tiêu chỉ đạt bình quân toàn tỉnh là 15,7 tiêu chí/xã; không có xã nào đạt dưới 05 tiêu chí; không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Các xã được công nhận nông thôn mới đều đảm bảo đúng thực chất (không có tình trạng cho nợ tiêu chí khi thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Đối với 23 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019, đã có 12 xã ra mắt xã nông thôn mới và dự kiến từ nay đến tháng 12 tiếp tục ra mắt thêm 10 xã. Riêng 22 xã được UBND tỉnh Tiền Giang đưa vào kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020, đến nay đã có 1 xã đạt chuẩn, dự kiến có thêm 6 xã phấn đấu đạt chuẩn vào tháng 12/2019. Đặc biệt, tính đến ngày 10/10/2019, Tiền Giang có 12 xã thuộc 5 đơn vị cấp huyện đăng ký bổ sung danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

UBND tinh TG so ket nong thon moi  2-logo

UBND tinh TG so ket nong thon moi  3-logo

UBND tinh TG so ket nong thon moi  4-logo

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Đối với công tác chuẩn bị hồ sơ có liên quan có liên quan công nhận thành phố Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, hiện đã hoàn tất công tác đánh giá, chuẩn bị các hồ sơ có liên quan, dự kiến trình dự kiến trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong tháng 11/2019.

Riêng 4 địa phương gồm: huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công; thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công  đều cơ bản đảm bảo yêu cầu và điều kiện để đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Theo lộ trình đến năm 2025 huyện Tân Phú Đông là địa phương cuối cùng của tỉnh Tiền Giang ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tỉnh Tiền Giang đề nghị các địa phương cần phải thống nhất lập danh sách các xã và thời gian ra mắt thật cụ thể, gửi về thường trực ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang.

UBND tinh TG so ket nong thon moi  5-logo

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo, kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Đặc biệt cần chú ý đến tiêu chí điện, phải quan tâm hàng đầu, cân đối mọi nguồn lực để thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân, nhất an toàn cho người sử dụng điện. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giao giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn khảo sát khó khăn của các địa phương trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đối với tiêu chí môi trường, nhất là trồng hoa dọc các tuyến đường nông thôn mới, cần phải học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh khác và xây dựng cơ chế thực hiện đúng, phù hợp. Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị các huyện cần phải chú ý đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức lễ hội và Tết cổ truyền của dân tộc để người dân có điều kiện vui chơi, giải trí.

Mạnh Cường