Đêm nhạc tác giả, tác phẩm Võ Quang Đảm

(THTG)  Đêm 11/11, Chi hội Âm nhạc  phối hợp  với  Hội  Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang  tổ chức đêm  văn nghệ giới  thiệu  tác phẩm của nhạc sỹ, nhà giáo  ưu  tú Võ Quang  Đảm.

000

Nhạc sỹ, nhà giáo  ưu  tú Võ Quang  Đảm hiện đang  công  tác tại  Sở Giáo  dục và Đào tạo tỉnh  Tiền Giang. Qua 40 năm làm công  tác  giảng  dạy  và quản lý trong  ngành  giáo  dục,  cũng  là 40 năm  thầy  Võ Quang Đảm sáng  tác nhiều  ca khúc  về thầy  cô, trường  lớp và các đề tài quê  hương  đất  nước.

Đêm văn nghệ  giới thiệu tác giả tác phẩm  nhạc sỹ, nhà giáo ưu tú Võ Quang  Đảm có nhiều khán giả đến tham dự, trong  đó  có nhiều  khán giả từng là học trò  của thầy. Khán giả được nghe  lại  những  ca khúc tiêu  biểu  và giao  lưu  với  nhạc sỹ , nhà giáo  ưu tú Võ Quang  Đảm  về  công  tác gíao  dục và  sáng tạo  nghệ thuật .

Tin & ảnh: CÔNG LUẬN