Đẩy mạnh việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó, có hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban chỉ đạo 150) đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 150, với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, phê duyêt và triển khai Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; ban hành các văn bản đề nghị các Bộ Công an, Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo 3 cơ sở giám định gen hoàn thiện Dự án đầu tư nâng cấp trình Bộ chủ quản phê duyệt.

Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai kế hoạch điều tra thí điểm, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Viện pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an) và Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu, phân tích mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ bảo đảm việc bảo mật, an toàn, đúng quy trình; hoàn thiện dự án đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen để trình cơ quan chủ quản phê duyệt. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách và địa chỉ cư trú của thân nhân liệt sĩ, xây dựng kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ tại các địa phương.

Theo Ban chỉ đạo 150, cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó, có hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Thực tế nhiều năm qua, mỗi năm có khoảng 1.500 mẫu hài cốt liệt sĩ  và thân nhân gửi đến để phân tích, đối khớp, so sánh và 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ lấy mẫu ở các nghĩa trang liệt sĩ nâng cấp và các đội quy tập. Hiện nay, yêu cầu của thân nhân liệt sĩ đề nghị lấy mẫu và giám định ADN đồng thời lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang trên toàn quốc và các đội quy tập mỗi năm trên 10 nghìn mẫu…Tuy nhiên, quá trình xác định ADN hài cốt liệt sĩ còn khó khăn.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ ngành, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành mục tiêu của Đề án. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thành điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ thí điểm tại 5 tỉnh (Hậu Giang, Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang) trong quý III/2014; triển khai điều tra trên toàn quốc để xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trong năm 2014. Bộ cũng cần ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong quý III/2014; công bố và trao kết quả giám định danh tính liệt sĩ đợt 1 tại nghĩa trang hữu nghị Việt – Lào cho thân nhân liệt sĩ trong tháng 7/2014.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Mấy việc chưa làm được, bây giờ quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn vướng, hôm nay Ban chỉ đạo xem khoảng bao giờ ra được. Quy trình phải thống nhất. Liên quan đến tổ chức thay thành viên rồi báo cáo cũng phải tự chấn chỉnh. Cốt yếu quan trọng nhất là tiến độ không kịp trong công bố các danh tính của các liệt sỹ. Do nhiều yếu tố kỹ thuật. Tôi đề nghị việc này mình cùng nhau cố gắng trong công bố danh tính của các liệt sỹ”.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./.

Hà Nam/VOV-Trung tâm Tin