Đẩy mạnh phát triển kinh tế – đô thị vùng trung tâm tỉnh Tiền Giang.

(THTG) Nhằm đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế – đô thị vùng trung tâm của tỉnh Tiền Giang (gồm: Tp. Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo), Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực  hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – đô thị 3 vùng của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Trọng Nguyễn