Đầu tư lưới điện cho xã nông thôn mới Tân Mỹ Chánh

(THTG) Theo Công ty điện lực Tiền Giang, từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị tập trung thực hiện các công trình đầu tư lưới điện cho xã nông thôn mới Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho.

02

Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Để xã nông thôn mới Tân Mỹ Chánh sớm đạt tiêu chí này, hiện Điện lực Tiền Giang tập trung xây dựng 16 km đường dây hạ thế, 1km đường dây trung thế và lắp đặt 1 trạm biến áp dung lượng100 KVA. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư  các công trình đầu tư lưới điện cho xã nông thôn mới Tân Mỹ Chánh khoảng 4,3 tỉ đồng.

Ngoài ra Điện lực Tiền Giang còn phối hợp với xã Tân Mỹ Chánh khẩn trương cải tạo mạng lưới điện hiện hữu, nỗ lực hoàn thiện hệ thống lưới điện, đầu tư, nâng cao chất lượng điện, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, góp phần đưa xã Tân Mỹ Chánh nhanh chóng đạt 19/19 chỉ tiêu của xã nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Thùy Trang