Dấu ấn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua hồi ức các tướng lĩnh Quân đội

(THTG) Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người giản dị, chân tình, thu hút người khác từ cái bắt tay, lời chào hỏi đến lối nói chuyện rành mạch. Từng giữ nhiều trọng trách quan trọng từ địa phương đến Trung ương, trong đó một thời gian dài ông giữ chức Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, với cấp hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng sự sau xin được đề cập đến tình cảm và hồi ức của các tướng lĩnh từng tham gia công tác với ông…