Đáp ứng đủ nhu cầu thịt heo trong nước ngay đầu quý 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về vấn đề giá thịt heo. Theo đó, ngoài việc yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa giá heo hơi giảm về mức khoảng 60.000 đồng/kg.
a6eb5383-0321-4781-ad33-9af328524c5c_vhnn
Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT xây dựng kế hoạch tái đàn cụ thể, tổ chức chăn nuôi theo từng vùng, từng khu vực chăn nuôi (doanh nghiệp, hộ gia đình) với lộ trình cụ thể, thời gian theo từng tháng để sớm đảm bảo nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu trong nước ngay đầu quý 3; theo dõi, tổng hợp, phân tích và đưa ra số liệu cụ thể về dự kiến lượng heo thịt (đủ tiêu chuẩn xuất chuồng theo quy định) trong từng tháng để từ đó chủ động có phương án điều hòa cung – cầu thịt heo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng từ nay đến hết quý 3.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thực hiện đúng cam kết về giảm giá bán heo hơi và việc cung ứng số lượng heo hơi; kiểm tra giá thành heo hơi tại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn; nếu có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thao túng giá thì thực hiện xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật đồng thời yêu cầu doanh nghiệp giảm giá heo hơi về mức hợp lý; đẩy mạnh vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xây dựng các chuỗi đảm bảo cung ứng thịt heo trong mùa dịch và ổn định thị trường trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo nhập đủ số lượng thịt còn thiếu theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ để bổ sung thiếu hụt trên thị trường từ nay đến quý 3, không để thiếu nguồn cung thực phẩm quan trọng này trong mọi trường hợp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Trên cơ sở kế hoạch tái đàn, phát triển sản xuất và sản lượng thịt heo sản xuất trong nước hàng tháng, đánh giá cụ thể tình hình cung – cầu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án điều hòa cung – cầu, trong đó có tính đến tiếp tục nhập khẩu bù đắp nguồn cung thiếu hụt (nếu cần thiết); Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Cục Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo thông quan đối với lượng hàng thịt heo nhập khẩu…

Nguồn SGGP