DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT XẾP HẠNG NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2013


TT

Họ và tên

Số báo danh

Năm sinh

Quê quán01

Nguyễn Thanh Tâm

125

1985

Tp. Cần Thơ


02

Võ Nguyễn Thành Tâm

053

1986

Thành phố Hồ Chí Minh


03

Mai Thanh Luân

123

1988

Tỉnh Bạc Liêu


04

Lê Tấn Mẫn

036

1981

Gò Công Tây, Tiền Giang


05

Cao Huy Thế

079

1979

Tp. Mỹ Tho


06

Nguyễn Huỳnh Mai

050

1987

Tỉnh Hậu Giang


07

Nguyễn Quỳnh Anh Đào

103

1989

Tỉnh Đồng Tháp


08

Lê Hoàng Nam

069

1982

Tỉnh Vĩnh Long


09

Bùi Anh Tuấn

063

1990

Tỉnh Long An


10

Trần Phát Đạt

026

1993

Châu Thành, Tiền Giang


                                                                                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                             Đã Ký

                                                                                             Nguyễn Thị Tho Đông