DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT XẾP HẠNG NGÀY 12/8/2013

HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON TỈNH TIỀN GIANG
LẦN THỨ 4/2013 – GIẢI HỒ VĂN NHÁNH
—————————————–
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT XẾP HẠNG

NGÀY 12/8/2013

Bảng A (6 – 8 tuổi)

STT

Họ và tên

Số
báo
danh

Năm
sinh

Học sinh trường

Bài hát dự thi

01

Dương Huỳnh Hải My

003

2006

TH Lê Quí Đôn, Tp Mỹ Tho

Bà lão qua đường
Nhạc: Tuấn Khương
Lời phỏng thơ: Huỳnh Thư

02

Vương Hoàng Lam

197

2006

TH Phường 1, TX Gò Công

Bố là tất cả
ST: Thập Nhất

03

Ngô Lê Như Bảo

093

2005

TH Thiên Hộ Dương
Tp Mỹ Tho

Em bé quê
ST: Phạm Duy

04

Châu Ngô Phượng Vy

249

2006

TH Dưỡng Điềm, huyện Châu
Thành

Mẹ ơi tại sao?
ST: Nguyễn Đình Nguyên

Bảng B (9-10 tuổi)

STT

Họ và tên

Số
báo
danh

Năm
sinh

Học sinh trường

Bài hát dự thi

01

Nguyễn Võ Minh Anh

144

2003

TH Thủ Khoa Huân, Tp Mỹ Tho

Mùa xuân em hát
ST: Nguyễn Nam

02

Trần Dương Tú Phương

067

2004

TH Thủ Khoa Huân, Tp Mỹ Tho

Dắt trâu ra đồng
ST: Minh Châu

03

Nguyễn Phan Tường Vi

115

2003

TH Thiên Hộ Dương, Tp Mỹ Tho

Ba em là công nhân lái xe
ST
: Lê Văn Lộc

04

Phạm Thị Bích Trang

135

2003

TH Tân Hòa Thành A, huyện Tân Phước

Vườn cây của ba
ST: Phan Nhân – Nguyễn Duy

05

Nguyễn Gia Mẫn

089

2003

TH & THCS Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

Đi học xa
ST: Mai Lộc

Bảng C (11-14 tuổi)

STT

Họ và tên

Số
báo
danh

Năm
sinh

Học sinh trường

Bài hát dự thi

01

Trần Mai Diễm Phương

303

2000

THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

Nhật ký của mẹ
ST: Nguyễn Văn Chung

02

Huỳnh Đặng Anh Phong

445

2002
Nam

TH Thiên Hộ Dương, Tp Mỹ Tho

H'ren lên rẫy
ST: Nguyễn Cường

03

Nguyễn Lê Phú Thịnh

405

2002
Nam

TH Phước Thạnh, Tp Mỹ Tho

Gửi chú Hải Quân
ST
: Hoàng Ngọc Oanh

04

Lê Võ Quyên My

209

2000

THCS Xuân Diệu, Tp Mỹ Tho

Bụi phấn
ST: Vũ Hoàng

05

Nguyễn Thị Quế Quyên

396

2000

THCS Tịnh Hà, huyện Chợ Gạo

Chú Cuội chơi trăng
ST: An Thuyên

06

Nguyễn Phương Giao

261

2001

Cấp 2-3 Long Bình, huyện Gò Công Tây

Mẹ như tia nắng
ST: Trịnh Vĩnh Thành

07

Trịnh Võ Tường Vy

421

2001

THCS Võ Việt Tân, huyện Cai Lậy

Bài hát đầu tiên
ST: Thanh Sơn

Bảng Song ca

STT

Họ và tên

Số
báo
danh

Năm
sinh

Học sinh trường

Bài hát dự thi

01

Nguyễn Phan Tường Vi

Phan Võ Minh Anh

115

144

2003

2003
Nam

TH Thiên Hộ Dương, Tp Mỹ Tho

TH Thủ Khoa Huân, Tp Mỹ Tho

Vui vùng mùa hè
ST: Ngô Ngọc Hùng

02

Nguyễn Thanh Tường Vy

Huỳnh Quốc Việt

315

401

 

Nam

TH Tân Hiệp, huyện Châu Thành

TH Tân Hiệp, huyện Châu Thành

Mùa hè
ST: Lê Quốc Thắng

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

Nguyễn Sỹ Hùng