Danh sách thí sinh dự thi vòng bán kết ngày 22/05/2014

HỘI THI GIỌNG CA CẢI LƯƠNG TRÊN SÓNG PT-TH TỈNH TIỀN GIANG

Lần thứ 5/2014 – giải Nguyễn Thành Châu

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG BÁN KẾT

Ngày   22   tháng  5  năm 2014

 

TT Họ và tên Số báo danh Năm sinh Quê quán Bài hát dự thi

Điểm

Tổng số điểm

Chất giọng

(8đ)

Kỹ thuật (12đ)

Lòng bản (4đ)

Nhịp (4đ)

Diễn (2đ)

Sắc (2đ)

 1 Phạm Thị Mỹ Linh

1987

Long An

 2 Trần Duy Tân

1991

Bình Đại – Bến Tre

 3 Nguyễn Thanh Tâm

1979

Tân Thạnh – Long An

 4 Trần Công Khanh

1979

Bình Đại – Bến Tre

 5 Nguyễn Phước Hảo

1981

Châu Thành – Đồng Tháp

 6 Trương Hoàn Toàn

1985

Châu Thành – Long An

 7 Nguyễn Thị Kim Ngân

1985

Mỏ Cày – Bến Tre

 8 Bùi Quốc Tuấn

1984

Long An

 9 Tô Văn Chấm

1979

Mỏ Cày Nam – Bến Tre

 10 Nguyễn Văn Tài

1986

Hồng Dân- Bạc Liêu

 11 Bùi Thị Xuân Viên

1983

Phú Yên

 12 Hà Thanh Phong

1978

An Giang

 13 Lê Minh Phùng

1979

Bạc Liêu

 14 Lê Văn Trí

1986

Hồng Dân – Bạc Liêu

 15 Nguyễn Thanh Hoa

1985

Gò Công Đông – Tiền Giang

 16 Phan Công  Thoại

1982

Tiền Giang

 17 Nguyễn Thế An

1987

Bến Tre

 18 Dương Duy Phương

1983

Gò Công Đông – Tiền Giang

 19 Huỳnh Văn Tánh

1991

Long An

 20 Nguyễn Thị Ngọc Diễm

1990

Thạnh Phú – Bến Tre

 21 Nguyễn Văn Ngoan

1979

Cai Lậy – Tiền Giang

 22 Ngô Hoàng Mỹ

1987

TX. Gò Công – Tiền Giang

 

                                             

                                  GIÁM KHẢO                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                      (Đã ký)