Danh sách thí sinh dự thi vòng bán kết ngày 21/05/2014

HỘI THI GIỌNG CA CẢI LƯƠNG TRÊN SÓNG PT-TH TỈNH TIỀN GIANG

Lần thứ 5/2014 – giải Nguyễn Thành Châu

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG BÁN KẾT

Ngày   21   tháng  5  năm 2014

 

TT Họ và tên Số báo danh Năm sinh Quê quán Bài hát dự thi

Điểm

Tổng số điểm

Chất giọng

(8đ)

Kỹ thuật (12đ)

Lòng bản (4đ)

Nhịp (4đ)

Diễn (2đ)

Sắc (2đ)

 1 Nguyễn Thị Diễm Kiều

1990

Sóc Trăng

 2 Trần Minh Sang

1983

Cái Bè – Tiền Giang

 3 Trần Minh Sơn

1984

Long An

 4 Huỳnh Thanh Liêm

1986

Trà Vinh

 5 Trần Thị Cẩm Loan

1984

Bến Tre

 6 Trà Văn Mãnh

1986

Sóc Trăng

 7 Nguyễn Thị Anh

1988

Phước Long – Bình Phước

 8 Lê Thị Như Ý

1988

Thới Lai – Cần Thơ

 9 Nguyễn Văn Thịnh

1982

Phú Tân – An Giang

 10 Phan Thanh Tùng

1988

Bạc Liêu

 11 Phạm Thanh Hiền

1980

TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp

 12 Nguyễn Thị Kỷ

1993

Cà Mau

 13 Đoàn Quốc Toàn

1982

Tân Phước – Tiền Giang

 14 Nguyễn Văn Bảy

1979

Vị Thanh – Cần Thơ

 15 Phạm Thị Lệ Huyền

1985

Gò Công Đông – Tiền Giang

 

                                             

                                  GIÁM KHẢO                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                (Đã ký)