Danh sách chính thức 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Tiền Giang

(THTG) Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước, để bầu 500 đại biểu.

Theo đó, cả nước có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ở 184 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu Quốc hội; trong đó tại tỉnh Tiền Giang có 14 người ứng cử (11 người ứng cử do địa phương giới thiệu, 3 người ứng cử do trung ương giới thiệu) để cử tri bầu chọn 8 đại biểu Quốc hội.

Trang Thông tin Điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trân trọng giới thiệu Danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Tiền Giang.

Xem danh sách tại đây