Đảng ủy khối doanh nghiệp tổng kết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 – 2020

(THTG) Ngày 29/9, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết công tác quý 3 năm 2015.

Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu ra 27 thành viên trong Ban Chấp hành và 9 thành viên trong Ban Thường vụ. Trong đó, bổ sung mới 14 thành viên, số lượng tái cử là 13 thành viên. Số cấp ủy viên có phiếu tín nhiệm cao nhất đạt 98,69%.

1

Ảnh: Lê Long

Trong 9 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp trực thuộc khối đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Đảng ủy khối và cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các đoàn thể.

Dịp này, Ban Thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã ra mắt Trang Thông tin điện tử của đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thùy Trang