Đảng ủy Khối Doanh nghiệp sơ kết nhiệm vụ chính trị quí III năm 2016

(THTG) Ngày 7/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quí III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2016.

1

Ảnh: Bá Thủy

Trong quí III, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả những công việc trọng tâm, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên, người lao động; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong quí III đã kết nạp 32 đảng viên, nâng 9 tháng đầu năm kết nạp được 80 đồng chí, đạt hơn 106% so nghị quyết năm.

Doanh thu quí III ước đạt hơn 9.216 đồng, 9 tháng ước đạt hơn 25.131 tỷ đồng, có 9 doanh nghiệp đạt từ 75% kế hoạch năm trở lên. Lợi nhuận đạt hơn 577 tỷ đồng, 9 tháng hơn 1.315 tỷ đồng, có 10 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trên 75% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng hơn 3.801 tỷ đồng, chiếm 74,7%

Trong ba tháng còn lại của năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cần tập trung lãnh đạo rà soát kết quả thực hiện, từ đó xác định cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu, các biện pháp cần tập trung để phấn đấu trong quí IV thực hiện đạt các chỉ tiêu của năm 2016.

Khánh Hồng