Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng

(THTG) Ngày 4/2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, cấp ủy các cơ sở đảng có sự quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo 100% nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ bản ổn định; Công tác tổ chức xây dựng Đảng được nâng lên, kết nạp đảng viên mới tăng về số lượng và chất lượng, nhất là sinh viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu góp phần nâng cao đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

3

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích chỉ ra nguyên nhân của những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Phan Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Châu, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang; Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2014.

Nhiệm vụ trong tâm năm 2015 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp  gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra./.

Khánh Hồng