Đảng ủy khối cơ quan Tiền Giang tổng kết Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

(THTG) Ngày 11-5, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung về sinh hoạt chi bộ”.

1

Hội nghị  tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư.

Ảnh: Việt Bình

Theo đánh giá chung, 10 năm qua, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, kịp thời cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo thực hiện ở cơ sở; bước đầu đã đem lại những chuyển biến tích cực, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đã vận dụng, lồng ghép nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt thêm phong phú, thiết thực, đảng viên nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của đảng, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hội nghị đã nhìn nhận khách quan chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng với những thuận lợi, khó khăn, khuyết điểm, tồn tại. Trên cơ sở đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiề Giang đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Thanh Thảo

Các bài viết cùng chuyên mục