Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 21/5, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang  tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020.

03

Ảnh: Minh Nguyên

          Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD& ĐT) tỉnh Tiền Giang  có 116 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ,  Đảng bộ Sở GD& ĐT đã tập trung lãnh đạo công tác Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.. đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, nhận thức chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho học sinh, Chất lượng dạy và học ở các ngành học, bậc học được nâng lên, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao trong khu vực, 100% cán bộ giáo viên các bậc học đạt trình độ chuẩn, trong đó có 46,9% đạt trình độ trên chuẩn. Hàng năm, Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; phát triển đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cùng với đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Oanh đắc cử chức Bí thư Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang  lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015-2020.

Thu Thủy