Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

       Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

 

GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
truyền đạt nội dung chuyên đề “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992
và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992″ - Ảnh: PC

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội khẳng định, việc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên trong Đảng bộ nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5, trên cơ sở đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Để Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đi vào cuộc sống, đồng chí Hoàng Văn Bình yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian nghiên cứu, tiếp thu lĩnh hội các nội dung truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên. Đồng thời, tích cực tham mưu, đề xuất và phục vụ có hiệu quả các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội liên quan đến các vấn đề nóng bỏng, bức xúc mà Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 5( khóa XI) đã đề cập như vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: PC

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu nội dung các Kết luận: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Được biết, đây là lớp đầu tiên trong số 3 lớp mà Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức, trong đó 1 lớp tại Hà Nội, 1 lớp tại Đà Nẵng và 1 lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh./.