Đảm bảo an toàn cho quá trình chuyển đổi số quốc gia

Phát triển và làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao cho Bộ TT-TT đầu năm 2020.
j4a_nutp
Giới thiệu những sản phẩm ATTT do Việt Nam phát triển và làm chủ công nghệ trong Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020 diễn ra tại Hà Nội

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Bộ TT-TT, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã phát triển rõ nét, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Phát biểu tại Ngày An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam 2020 với chủ đề “An toàn, an ninh mạng Make in Vietnam – Yếu tố then chốt trong chuyển đổi số quốc gia” vừa diễn ra ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việt Nam thịnh vượng trên không gian mạng thì phải biết bảo vệ mình trên không gian mạng. Sứ mệnh của an toàn, an ninh mạng Việt Nam là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Việt Nam phải làm chủ hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng và phải xây dựng một nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng hùng mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay Việt Nam đã làm chủ 90% hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đầu năm 2021, Việt Nam sẽ làm chủ 100%. Rất ít nước trên thế giới làm được điều này và đây là niềm tự hào của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là công cuộc toàn dân và toàn diện, ứng dụng số sẽ là phổ cập. Vì vậy, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng phải được phổ cập. Muốn phổ cập thì phải rẻ và dễ dùng. Các doanh nghiệp ATTT phải có cách tiếp cận mới để phổ cập an toàn, an ninh mạng tới mọi cá nhân, tổ chức. Đó có thể là các sản phẩm an toàn, an ninh mạng được phát triển dưới dạng các nền tảng, đó có thể là cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng như dịch vụ hay cung cấp dịch vụ cơ bản miễn phí để phổ cập và thu phí dịch vụ nâng cao…

Bộ TT-TT khuyến khích các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng có những cách tiếp cận mới, cả về công nghệ và marketing, để sớm phổ cập sản phẩm dịch vụ an toàn, an ninh mạng tới mọi người và mọi tổ chức.

Theo Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel Nguyễn Sơn Hải, vấn đề ATTT là nguy cơ mà các cơ quan, tổ chức phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi số. Thời gian qua, đã liên tục có các vụ tấn công mạng lớn trên toàn cầu. Đơn cử trong năm 2020 có 2,3 triệu bản ghi của Antheus (Brazil) bị lộ lọt, 500.000 thông tin tài khoản Zoom bị rao bán trên mạng. Tại Việt Nam, trong năm qua, có 3 triệu cuộc tấn công từ chối dịch vụ được ghi nhận bởi hệ thống giám sát an ninh mạng của Viettel. Có khoảng 156 tổ chức và 306 website của các tổ chức chính phủ bị tấn công. Có 4 chiến dịch tấn công lừa đảo lớn vào tất cả các ngân hàng với khoảng 26.000 người dùng ngân hàng bị ảnh hưởng.

Làm chủ ngành công nghiệp An toàn thông tin

Theo Cục trưởng Cục ATTT (Bộ TT-TT) Nguyễn Thành Phúc, từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ TT-TT đã tập trung thực hiện 4 hành động lớn để phát triển hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng Make in Vietnam, bao gồm: thúc đẩy hoạt động của Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam; xây dựng, ban hành các tiêu chí kỹ thuật, tổ chức đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ ATTT; thúc đẩy nhu cầu thị trường ATTT Việt Nam… Với việc triển khai hàng loạt nội dung công việc theo 4 nhóm hành động trên, đến nay hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng Make in Vietnam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, rõ nét.

Điều này được thể hiện ở tỷ lệ chủng loại sản phẩm nội địa tăng nhanh; tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài cũng tăng và sự tăng trưởng doanh thu sản phẩm an toàn thông tin nội địa cũng tăng. Theo số liệu thống kê của Cục ATTT, hiện tại, tỷ lệ chủng loại sản phẩm ATTT nội địa đã đạt 91%, tăng gần 1,7 lần so với 2019, tăng hơn 18 lần so với 2015 và tỷ lệ này sẽ đạt 100% trong 2021. Bên cạnh sự tăng trưởng về chủng loại sản phẩm, doanh thu ATTT trong những năm gần đây cũng đã liên tục tăng từ hơn 400 tỷ đồng năm 2016 lên mức 1.490 tỷ đồng năm 2019 và dự kiến sẽ đạt khoảng 1.900 tỷ đồng trong năm 2020.

Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) Nguyễn Thành Hưng khẳng định, trong quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của đất nước, việc thiết lập môi trường an toàn, an ninh mạng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia. “Năng lực bảo đảm ATTT của đất nước được dựa trên một nền tảng hết sức quan trọng là các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp trong hệ sinh thái ATTT do các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ. Hiện nay, các sản phẩm, dịch vụ giải pháp Make in Vietnam thuộc VNISA sẵn sàng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Thành Hưng khẳng định.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel cho rằng, ATTT chính là rào cản lớn cho chuyển đổi số. Nếu không chuẩn bị tốt, quá trình chuyển đổi số sẽ diễn ra chậm. Do vậy, ATTT phải đi cùng với chuyển đổi số, ATTT phải là ưu tiên hàng đầu, là một phần không thể tách rời, được ưu tiên trong việc thực hiện chuyển đổi số.

Nguồn SGGP