Đại sứ Việt Nam tại ASEAN trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thư ký ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN chúc mừng Đại sứ nhận cương vị mới là Đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN.

Ngày 28/5, tại Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia, ông Nguyễn Hoành Năm – Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực (ĐDTT) Việt Nam tại ASEAN, đã trình Thư Ủy nhiệm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lên Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Ban Thư ký ASEAN (ảnh: UCA News)

Tại buổi tiếp sau lễ trình Ủy nhiệm thư, Tổng Thư ký ASEAN chúc mừng Đại sứ nhận cương vị mới là Đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN. Tổng thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh ASEAN đang trong giai đoạn nước rút trước ngưỡng cửa hình thành Cộng đồng vào thời điểm ngày 31/12/2015, với nhiều kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; đồng thời tích cực xây dựng tầm nhìn ASEAN sau 2015.

Tổng thư ký đánh giá cao vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Ban Thư ký ASEAN, qua đó bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Đại sứ và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN trong tiến trình này thời gian tới.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Nguyễn Hoành Năm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng ASEAN trong đường lối hội nhập khu vực và quốc tế của mình; nhấn mạnh thời điểm hình thành Cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN và cả khu vực; riêng với Việt Nam, 2015 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm tham gia Hiệp hội. Với ý nghĩa đó, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực cùng các nước thành viên đưa ASEAN chuyển sang bước phát triển mới, xây dựng thành công Cộng đồng và phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của ASEAN đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Ban Thư ký ASEAN thực hiện hiệu quả chức năng và trách nhiệm của mình, đóng góp vào nỗ lực chung nói trên.

Phái đoàn Đại diện Thường trựcViệt Nam tại ASEAN được thành lập ngày 26/2/2009 với chức năng đại diện cho Việt Nam tại các hoạt động của ASEAN, giữa ASEAN với các Đối tác cũng như thúc đẩy hoạt động của Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia.

Cùng với Phái đoàn các nước ASEAN khác, Phái đoàn ĐDTT Việt Nam tham gia thực hiện công tác xây dựng Cộng đồng, đặc biệt phát huy vai trò điều phối cấp khu vực trong hỗ trợ các cơ quan của 3 trụ cột Cộng đồng, thúc đẩy quan hệ với các Đối tác thông qua kênh trao đổi với các Đại sứ tại ASEAN cũng như giúp giám sát và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN.

Ngoài ra, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cũng tích cực thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu chủ trương và chính sách của Việt Nam trong tham gia hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác nhằm tích cực đóng góp vào các mục tiêu chung về hoà bình, ổn định và phát triển, đồng thời bảo đảm các lợi ích và ưu tiên của Việt Nam./.

Nguồn vov.vn