Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang về nguồn tại khu di tích lịch sử cách mạng trung ương cục miền Nam

(THTG) Ngày 13/9, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn thanh niên Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH)Tiền Giang tổ chức chuyến về nguồn tại khu di tích lịch sử cách mạng trung ương cục miền Nam – tỉnh Tây Ninh.

1

Ảnh: Quốc Việt

Được thành lập vào tháng 10 năm 1961 tại căn cứ Mã Đà theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) Đảng Lao động Việt Nam , Trung ương  cục miền Nam  trở thành cơ quan đầu não chỉ huy của Cách mạng Việt Nam tại Nam Bộ, là nơi làm việc và chiến đấu của các đồng chí lãnh đạo cách mạng nổi tiếng thời bấy giờ như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ… Nắm được tầm quan trọng của căn cứ khi biết rằng còn Trung ương Cục thì còn Cách mạng Việt Nam tại Nam Bộ, giặc Mỹ đã điên cuồng đánh phá hòng truy lùng các đồng chí lãnh đạo và phá hủy căn cứ, nhưng dù nhiều lần bị địch đánh phá ác liệt, căn cứ Trung ương cục miền Nam vẫn được bảo vệ vững chắc, bảo vệ và che chở an toàn cho những lãnh đạo của Đảng chỉ đạo và dẫn dắt quân dân Nam Bộ nói riêng và Cách mạng Việt Nam nói chung trường kỳ kháng chiến và đi đến thống nhất vào đại thắng mùa xuân năm 1975.

Chuyến về nguồn giúp các thành viên hiểu và khâm phục ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của quân dân Việt Nam trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc; sự vượt khó, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, không quản ngại gian khổ, hy sinh. Từ đó, ra sức phát huy khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang của dân tộc, ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đất nước quê hương.

Hữu Nghị