Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ 5

(THTG) Ngày 25/5, Ủy Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự đại hội có 172 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.000 người công giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Still0525_00088Still0525_00087 Still0525_00089

Quang cảnh Đại hội  Ủy Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017- 2022. Ảnh: Trần Liêm

Đại hội đánh giá những kết quả của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua, trong đó nổi bật nhất là việc thể hiện tình tương thân, tương ái trong công giáo, tổng số tiền vận động cho công tác bác ái xã hội gần 30 tỷ đồng. Các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí được Ủy ban Đoàn kết Công giáo thực hiện, tạo nên thành quả trong công cuộc thi đua yêu nước của người công giáo tỉnh Tiền Giang.

Với những thành tích đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng cho các cá nhân và cơ sở tôn giáo có nhiều đóng góp trong 5 năm qua.

Still0526_00004 Still0526_00006 Still0526_00007

Đại hội khen thưởng và ra mắt Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang khóa 5 nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Trần Liêm

Đại hội đã bầu Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang khóa 5 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 74 thành viên, Linh mục Phạm Thanh Minh được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang khóa 5.

Still0526_00010Still0526_00009

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội. Ảnh: Trần Liêm

Thay mặt UBND tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào công giáo trong thời gian qua. Nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, hiệp thông và đồng hành, Ủy ban Đoàn kết Công giáo sẽ tiếp tục phát huy đường hướng đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Thanh Thảo