Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ V

(THTG) Ngày 9/9, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ 5 năm 2015. Đến dự có ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy – UBND tỉnh qua các thời kỳ, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và hơn 500 đại biểu là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực về tham dự đại hội.

Theo báo cáo đánh giá của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang, 5 năm qua, Tiền Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đồng tình hưởng ứng, và qua các phòng trào thi đua, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể, địa phương năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn tìm ra cách làm ăn mới, phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội.

1

Ảnh: Trần Liêm

Điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tiền Giang trong 5 năm qua là phong trào “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó là các phong trào thi đua ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực với những sáng kiến cải tiến, những nghiên cứu ứng dụng thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật… đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thi đua là sự phát huy của tập thể, của cá nhân trong lao động và sáng tạo, được biểu hiện bằng chính công việc bình dị hằng ngày của mình. Chính vì lý do đó, nhằm chia sẽ kinh nghiệm của cá nhân và tập thể xuất sắc qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đại hội thi đua yêu nước lần này đã tổ chức chương trình giao lưu và báo cáo tham luận, nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình, đồng thời giúp nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020” gồm 5 nội dung, trong đó đáng chú ý là việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm tạo chuyển biến về chất trong các phong trào thi đua; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, công tác và học tập.

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, 5 năm qua, Tiền Giang đã đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ xét khen thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 3 tập thể và 5 cá nhân, tặng Huân chương Độc lập cho 12 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 404 cá nhân, danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 3.872 mẹ và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc gồm: Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ.

Phúc Huy