Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền đông Nam bộ

(THTG) Ngày 4/5, tại thành  phố Mỹ Tho, Hội  Nhà văn Việt  Nam  tổ chức Đại hội khu  vực đồng  bằng  sông  Cửu  Long  và miền đông Nam bộ. Đến dự có nhà thơ Hữu Thỉnh-  Chủ tịch  Hội  Nhà văn Việt Nam;  ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng  Ban Tuyên giáo  tỉnh  ủy tỉnh  Tiền Giang; ông Trần Thanh  Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban  Nhân dân tỉnh  Tiền Giang  và 59  nhà văn, nhà thơ  thuộc hội  viên Hội  Nhà văn Việt  Nam.

03

 

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phi Phụng

         Thay  mặt  Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh  Tiền Giang, ông Nguyễn Anh  Tuấn, Trưởng  Ban Tuyên giáo  tỉnh  ủy phát  biểu  chào  mừng  các  đại biểu đến Tiền  Giang  dự Đại hội  Nhà văn Việt  Nam  khu  vực đồng  bằng sông  Cửu  Long  và miền đông  Nam  bộ. Trong  những năm qua, phong  trào  văn học nghệ thuật  khu  vực đồng  bằng  sông  Cửu  Long  và miền đông  Nam  bộ có sự phát  triển mạnh. Nhiều  tác phẩm đã khẳng  định  được giá trị nghệ thuật. Đội  ngũ  nhà thơ, nhà văn có  nhiều  sáng tạo  nghệ thuật,  nội  dung  bám sát  công  cuộc xây  dựng  và bảo  vệ tổ  quốc, trong  đó có nhiều  tác phẩm kịp  thời  phản ánh  nhiều  sự kiện đổi  mới  của đất  nước  và  hội nhập  với  quốc tế.

Các đại  biểu  cũng  đã đóng  góp  nhiều  ý  kiến vào dự thảo báo cáo   tổng kết của Hội Nhà văn Việt  Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 và  bầu 24 đại biểu khu  vực đồng  bằng sông  Cửu Long, 14 đại  biểu  khu  vực Miền đông  Nam bộ về thủ đô Hà Nội  dự Đại hội  Hội  Nhà văn Việt  Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ./.

Công Luận