Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI ra mắt Ban Chấp hành và bế mạc

(THTG) Sau 03 ngày làm việc chính thức, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm  kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Be mac 2Be mac 1Be mac 4

Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang (khoá XI) phát biểu hứa hẹn trước Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Đầu phiên làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI cảm ơn Đại hội đã tin tưởng bầu chọn 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI đã đề ra.

Be mac 21

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Đặc biệt, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với 17 chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 7 -7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5 – 93,5 triệu đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1% vào năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2016-2020; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%; Trong nhiệm kỳ kết nạp 6.500 Đảng viên mới và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Đại hội cũng đã đề ra hai khâu đột phá là: tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn.

Be mac 24 Be mac

Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XI phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XI nhấn mạnh: Sau 03 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là: “đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – niềm tin – phát triển”; đại biểu Đại hội đã tập trung thảo luận, tham luận đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hợp lý và bền vững; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đại biểu Đại hội khẳng định xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; là hạt nhân lãnh đạo, đủ khả năng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, đại biểu Đại hội đã lựa chọn bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đạt yêu cầu về cơ cấu, về số lượng, chất lượng, thể hiện tính kế thừa và tính liên tục. Hội nghị Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại biểu Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với những kết quả đã đạt được, chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành của Trung ương, với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trọng Hiếu