Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 – 15/10

(THTG) Ngày 01-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo, nhằm thông tin đến các cơ quan báo chí nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia họp báo có hơn 22 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  và ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì buổi họp báo.

rong

nha bao

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Liêm.

Tại buổi họp, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã thông tin và trả lời những câu hỏi của phóng viên liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015- 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng an  ninh giai đoạn 2020- 2025.

Bao chi 2

bao chi

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Liêm

Trả lời câu hỏi Phóng viên báo Sài Gòn giải phóng, báo Lao Động, truyền hình Quốc hội… ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cung cấp toàn diện hơn về công tác chuẩn bị đại hội. Kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở đã tạo nguồn cán bộ rất tốt cho Đại hội.

Cụ thể, với cấp cơ sở, Đại hội đã bầu được 4.551 cấp ủy viên, đạt tỷ lệ 99,98% so với số lượng cần bầu. Về trình độ chuyên môn, có 3.321 cấp ủy viên có trình độ đại học, 532 cấp ủy viên là thạc sĩ, 32 cấp ủy viên là tiến sĩ. Về trình độ lý luận chính trị, có 2.821 cấp ủy viên có trình độ trung cấp chính trị, 1.203 cấp ủy viên có trình độ cao cấp chính trị. Với cấp trên cơ sở, Đại hội bầu 491 cấp ủy viên. Về lý luận chính trị, có 470 cấp ủy viên là cao cấp chính trị.

Hien

Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Liêm

Công tác lấy ý kiến nhân dân góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI đã được chuẩn bị chu đáo, công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng và được Tỉnh ủy ghi nhận đầy đủ, bổ sung hoàn chỉnh văn kiện. Đối với công tác nhân sự của Đại hội cũng đã được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 26 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

ong Dung

Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Liêm.

Trước sự quan tâm của phóng viên về những thành tựu của tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã phân tích, đánh giá những chỉ tiêu đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tiền Giang là 7,3%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Khu vực nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 37,1%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 27,8% và dịch vụ chiếm 35,1%.

Dựa vào tiềm năng lợi thế của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra các mục tiêu cụ thể, trình bày trong văn kiện Đại hội. Đây là mục tiêu phấn đấu để tỉnh Tiền Giang trở thành một trong những tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào năm 2025.

Riêng đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Tiền Giang có 119/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đô thị hoàn thành nông thôn mới. Hiện, Tiền Giang là tỉnh có số xã đạt nông thôn mới cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Về kim ngạch xuất khẩu, tỉnh Tiền Giang hiện đứng thứ 2 toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Có 5 công trình cấp tỉnh đã và đang hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, đó là: Cầu Long Hưng, Cầu Ngũ Hiệp, Cầu Bình Xuân, Cầu Trà Lọt và Cầu Nguyễn Văn Tiếp. Tính chung cả tỉnh Tiền Giang, có hàng trăm công trình lớn nhỏ kịp hoàn thành chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Chau Thi My Phuong

Bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Liêm

Bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 – 15/10. Trong đó, ngày 12/10 diễn ra phiên trù bị, ngày 13/10 khai mạc và ngày 15/10 bế mạc Đại hội. Tổng số đại biểu được triệu tập tại đại hội lần này là 349 đại biểu, đại diện cho 49.302 đảng viên, đang sinh hoạt ở gần 800 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 59 đảng viên nữ và 283 đảng viên nam. Đến thời điểm này, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng cho việc tổ chức thành công tốt đẹp đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Thảo