Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI bầu 47 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Sáng ngày 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước sang ngày làm việc chính thức thứ hai, với phần bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Dai hoi 2Dai hoi 11

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khoá X)  báo cáo Đại hội về yêu cầu, cơ cấu, số lượng BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI. Ảnh: Phúc Huy

Trước khi các đại biểu thảo luận và bầu cử Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Khoá XI, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo yêu cầu, cơ cấu, số lượng BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI; lấy ý kiến Đại hội biểu quyết số lượng cấp ủy viên cần bầu; đề cử danh sách nhân sự do BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X chuẩn bị.

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang (khoá X) cho biết, các bước và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X chuẩn bị, được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao trong Ban chấp hành và ngay cả trong đội ngủ cán bộ. Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang (khoá X) cũng cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương và qua các bước thực hiện quy trình công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh Khóa X thống nhất cao số lượng BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 51 đồng chí. Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Danh đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dai hoi 14Dai hoi 10

Đại hội biểu quyết trước khi bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khoá XI. Ảnh: Phúc Huy

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí, trong đó có 47 đồng chí được bầu trực tiếp tại Đại hội (khuyết 04 đồng chí, sẽ được bổ sung sau Đại hội). Đặc biệt, Đại hội cũng thống nhất số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí.

Trên cơ sở số lượng và danh sách bầu cử, Đại hội đã thống nhất giới thiệu danh sách 53 đồng chí để bầu chọn 47 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI. Sau đây là một số hình ảnh bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI sáng 14-10:

Dai hoi 13

Đại biểu nghiên cứu danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang Khoá XI…

Bau cu 1

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khoá X) thực hiện quyền bầu cử…

Bau cu 6

…và các đại biểu thực hiện quyền bầu cử

Bau cu 9

Bau cu 8

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự a,b,c):

01. Phạm Văn An

02. Nguyễn Văn Bằng

03. Võ Văn Bình

04. Trần Văn Bon

05. Lý Văn Cẩm

06. Nguyễn Thành Công

07. Nguyễn Kiên Cường

08. Nguyễn Văn Danh

09. Nguyễn Thành Diệu

10. Trần Văn Dũng

11. Nguyễn Thanh Hải

12. Mai Văn Hòa

13. Nguyễn Văn Hòa

14. Đinh Tấn Hoàng

15. Đỗ Tấn Hùng

16. Lê Minh Hùng

17. Nguyễn Hồng Hữu

18. Trần Văn Le

19. Huỳnh Xuân Long

20. Nguyễn Hữu Lợi

21. Nguyễn Văn Mẫn

22. Nguyễn Văn Mười

23. Hồ Hữu Nghị

24. Trần Thanh Nguyên

25. Nguyễn Văn Nhã

26. Nguyễn Văn Nhựt

27. Trần Hữu Phong

28. Phan Phùng Phú

29. Châu Thị Mỹ Phương

30. Đoàn Văn Phương

31. Nguyễn Thị Hồng Phượng

32. Nguyễn Thị Kim Phượng

33. Bùi Thái Sơn

34. Tạ Minh Tâm

35. Ngô Huỳnh Quang Thái

36. Phạm Văn Thanh

37. Trần Thanh Thảo

38. Phạm Thị Mai Tiên

39. Nguyễn Thị Uyên Trang

40. Trần Kim Trát

41. Thái Ngọc Bảo Trâm

42. Nguyễn Ngọc Trầm

43. Lê Quang Trí

44. Phạm Văn Trọng

45. Nguyễn Chí Trung

46. Nguyễn Kim Tuyến

47. Nguyễn Văn Vĩnh

 

Phúc Huy

Tags: