Đại hội Đảng bộ các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Trị, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Thuận

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, chỉ đạo đại hội

Ngày 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo đại hội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng 447 đại biểu đại diện cho hơn 200 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, tự hào về thành tựu đã đạt được, nhưng Thanh Hóa cần nghiêm túc, thẳng thắn thấy rằng, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên cả vùng biển, đồng bằng, trung du, miền núi chưa được khai thác, phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, kinh tế phát triển chưa bền vững, tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào các lĩnh vực còn chậm, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa có sản phẩm có thương hiệu, uy tín cao trên thị trường. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với cả nước. Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm. Đời sống một số bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thanh Hóa cần phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế toàn diện; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để thu hút mạnh các nguồn vốn trong nước và nước ngoài; coi trọng phát triển những ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp công nghệ cao; lưu ý liên kết vùng với các tỉnh trong vùng, nâng cao hiệu quả phát triển toàn vùng và quan tâm bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển đô thị hiện đại. Cùng với quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp, hài hòa với phát triển kinh tế, tỉnh cần thường xuyên củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Đảng bộ phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020…

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn tỉnh hằng năm giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người ước đạt 1.530 USD, gấp 1,9 lần năm 2010. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng tăng cường thực hiện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chỉ ra những hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và GDP bình quân đầu người của tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, phát triển thiếu bền vững; chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chưa cao; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển chậm. Chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền chưa đồng đều… Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư và phát triển; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 dự kiến kết thúc vào ngày 25-9.

* Sáng 23-9, tại TP Đông Hà, Ðảng bộ tỉnh Quảng Trị khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015-2020). Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo. Dự đại hội, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban Ðảng T.Ư cùng 333 đại biểu đại diện gần 40 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Đại hội đã nghe đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu ý kiến khai mạc; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của địa phương cần được khắc phục. Cụ thể, Quảng Trị phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng tiềm năng, vẫn đang là tỉnh phát triển kinh tế chậm, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa cao, chưa bền vững, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tích lũy nội bộ của nền kinh tế còn thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Môi trường kinh doanh và đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và các dự án sản xuất, kinh doanh quy mô lớn để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn… Đồng chí đề nghị, Đại hội cần dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực; chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực để kiên quyết khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Quảng Trị cần đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp điều kiện tình hình thực tế của địa phương. Đối với Quảng Trị, Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước, đây là mục tiêu thiết thực và được đặt ra hết sức bức thiết, đòi hỏi phải có quyết tâm cao mới thực hiện được mục tiêu này. Quảng Trị phải quán triệt sâu sắc và tập trung sức cao nhất thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế, coi đó là nhiệm vụ trung tâm. Với vị trí ở điểm đầu Hành lang kinh tế Đông-Tây về phía Việt Nam, là cầu nối thuận lợi trong liên kết hội nhập, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế, Quảng Trị cần khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của Quảng Trị, Chính phủ đã đồng ý bổ sung Quảng Trị vào các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung, vì vậy, tỉnh cần có sự chủ động bổ sung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, Quảng Trị kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước phát triển. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất, đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới, phải trên cơ sở thật sự coi trọng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Đồng chí đề nghị Đại hội quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người như tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị đề ra.

Hôm nay, 24-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm việc và bế mạc vào sáng 25-9.

* Sáng 23-9, tại TP Lào Cai, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, bộ, ngành Trung ương cùng 345 đại biểu, đại diện cho gần 40 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự. Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”, Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đã nêu bật những thành tựu đạt được và các hạn chế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và đoàn thể của tỉnh Lào Cai.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ tỉnh đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, đó là: Lào Cai vẫn còn là tỉnh nghèo; tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh nhiều mặt, trong đó có các lợi thế về khoáng sản, thương mại, cửa khẩu; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất còn hạn chế… Đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, Lào Cai cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 15.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục làm việc đến hết ngày 24-9-2015.

* Ngày 23-9, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương cùng 339 đại biểu đại diện hơn 64 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đọc Báo cáo Chính trị trình Đại hội.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt những thành tích quan trọng. Nhiệm kỳ qua, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo tỉnh, nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tiếp tục được nâng lên.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị, để đưa Ninh Bình cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đại hội quan tâm thảo luận, phân tích nguyên nhân vì sao tăng trưởng chưa đạt chỉ tiêu…, cần nghiên cứu mô hình tăng trưởng mới, thông qua nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, đổi mới mô hình đơn vị kinh tế cơ bản và đổi mới chính sách, cơ chế quản lý. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp căn bản để nâng cao năng suất lao động. Đồng chí cũng chỉ rõ những yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở cụ thể hóa việc thực hiện ba đột phá chiến lược (thể chế kinh tế thị trường; phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học – công nghệ; phát triển hạ tầng); tái cơ cấu kinh tế và thực hiện mô hình tăng trưởng mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ bước vào một thời kỳ phát triển mới, kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng lên, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh hơn.

Đại hội tiếp tục làm việc hết ngày hôm nay, 24-9.

* Sáng 23-9, Đảng bộ tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự, chúc mừng Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, bộ, ngành Trung ương; 326 đại biểu đại diện hơn 48 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đọc diễn văn khai mạc. Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/năm, tăng bình quân 30,34%/năm. Thu cân đối ngân sách tăng bình quân 21,4%/năm, đến năm 2015 đạt 3.500 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, tăng cường.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Thủ tướng gợi ý, cùng với phát triển kinh tế, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội; phát triển các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi đôi với áp dụng khoa học – công nghệ cao; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Hà Nam cần coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phương thức lãnh đạo và phong cách lề lối làm việc, đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó máu thịt với nhân dân. Công tác vận động quần chúng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 24-9, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

* Ngày 23-9, tại TP Thái Bình, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và 350 đại biểu, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên trực thuộc 13 Đảng bộ huyện, thành phố và tương đương.

Đồng chí Phạm Văn Sinh Bí thư Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị. Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Bình đạt được trong năm năm 2010-2015, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí chỉ rõ những thách thức, hạn chế mà Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Đó là, kinh tế của tỉnh phát triển chưa bền vững, còn 7/27 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, chất lượng tăng trưởng chưa ổn định, chưa tương xứng tiềm năng phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu tính đồng bộ, một số dự án còn chậm triển khai. Thái Bình chưa có giải pháp quyết liệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 theo Đại hội XI của Đảng đề ra; thực hiện tái cơ cấu kinh tế địa phương chưa có bước đột phá… Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Thái Bình cần tập trung rà soát, bám sát các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để xác định các nguồn lực bảo đảm cho phát triển kinh tế – xã hội, xác định các đột phá và các ngành mũi nhọn để ưu tiên phát triển.

Đại hội diễn ra đến ngày 25-9.

* Sáng 23-9, tại TP Sơn La, Đảng bộ tỉnh Sơn La khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; tỉnh Điện Biên, Lai Châu và 349 đại biểu đại diện cho 71 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong điều kiện của một tỉnh miền núi, biên giới, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết nhiệm kỳ qua đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2015 đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2010, bình quân giai đoạn 2010-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phát huy được tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tỉnh Sơn La đã tạo lập được nhiều yếu tố đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ. Cùng với phát triển kinh tế, Sơn La đã coi trọng các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Kết quả đó góp phần đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía bắc.

Đồng chí cũng chỉ rõ, Đảng bộ tỉnh Sơn La cần đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Sơn La vẫn là một tỉnh nghèo nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần đi sâu phân tích, tìm hiểu rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để có cơ sở khắc phục.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh, tỉnh cần phát huy tiềm năng, lợi thế tạo bước đột phá mới. Hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng các xã, bản, vùng sâu, vùng xa; củng cố quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ tới cần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hoạt động của các cấp chính quyền, mặt trận, tổ chức đoàn thể.

Ngày 24-9, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

* Sáng 23-9, tại TP Nam Định, Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn mười vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo. Dự Đại hội, có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban Đảng T.Ư, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đọc lời khai mạc. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và đất nước có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội; quy mô nền kinh tế mở rộng, chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào của nhân dân, tạo nên khí thế mới trong nông thôn toàn tỉnh, an sinh xã hội được chú trọng.

Đồng chí Phạm Quang Nghị chỉ ra một số mặt hạn chế, yếu kém của tỉnh, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu Đại hội tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm. Đó là, tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế, không để Nam Định đi sau, thua kém các tỉnh, thành phố trong khu vực, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh nông thôn mới; tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực; phát triển mạnh, đa dạng các loại hình dịch vụ, gắn kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, chống bè phái, cục bộ; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, hệ thống chính trị; làm tốt công tác an ninh – quốc phòng.

Đại hội làm việc trong ba ngày 23, 24 và 25-9.

* Sáng 23-9, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự và chỉ đạo. Dự Đại hội có đại diện các ban Đảng T.Ư và 349 đại biểu đại diện cho hơn 15 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng lưu ý chỉ rõ một số hạn chế của tỉnh. Về kinh tế, tuy có tăng trưởng nhưng chưa hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế, nhất là lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo, chưa tạo ra những sản phẩm chủ lực, có thương hiệu gắn với thế mạnh của Ninh Thuận. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế so với các địa phương trong cả nước.

Đồng chí cho rằng, Ninh Thuận cần đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, coi trọng tính dự báo tình hình, tập trung công tác vận động tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và mọi người dân cùng tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Để đạt được điều đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng phải đoàn kết một lòng, đổi mới toàn diện, năng động sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm cao trong mỗi việc làm, mỗi hành động vì mục tiêu chung.
Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 13 bế mạc vào ngày 24-9.