Đại hội Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 – 2019

(THTG) Ngày 09/3, Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang tổ chức  Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Untitled 1

       Ảnh : Bá Thủy

  Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua, tập thể đoàn viên Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang đã không ngừng nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động phong trào do Đoàn khối Cơ quan Tỉnh giao. Đến nay, Chi đoàn đã đạt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 đề ra, đoàn viên Chi đoàn không ngừng nâng cao về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cùng ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn cũng đã tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa lớn điển hình như phong trào”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phối hợp với các cơ sở Đoàn kết nghĩa và trong Cụm thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực.

Với tinh thần đoàn kết và đổi mới, Đại hội Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên./.

         Trọng Hiếu