Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh

(THTG) Sáng ngày 5/5, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

03

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, lãnh đạo tốt công tác Xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp trên giao; đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, chính trị, chất lượng mọi mặt được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chi bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn cơ sở hàng năm được cấp trên xếp loại vững mạnh xuất sắc.

4

Đại hội đã bầu chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Thi, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ XIII 2015-2020./.

Khánh Hồng