Đại hội Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang – Nhiệm kỳ 2015- 2020

(THTG) Ngày 18/5, Chi bộ Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội  Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 và  bầu  lại  Ban Chấp  hành  nhiệm kỳ mới.

03

Ảnh: Công Luận

Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam tỉnh Tiền Giang là Chi  bộ sinh  hoạt  Đảng lồng  ghép giữa hai cơ quan : Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc tỉnh và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Tiền  Giang. Trong nhiệm kỳ qua, Chi  bộ Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã thực hiệt tốt các Nghị quyết  của Đảng, hoàn thành  các nhiệm vụ chính trị được giao. Đội  ngũ Đảng  viên vững  vàng  về tư  tưởng, có quan điểm nhận thức đúng đắn về chính  trị, kiến thức, năng  lực chuyên môn được nâng  cao.   Về công tác xây  dựng  Đảng,  trong nhiệm kỳ qua, Chi  bộ Ủy  ban Mặt  trận Tổ quốc Việt  Nam tỉnh  Tiền Giang  có 5 đồng  chí được kết  nạp  vào  Đảng   cộng  sản Việt  Nam. Nâng  tổng  số  Đảng  viên sinh  hoạt  tại Chi  bộ lên 21 đồng chí.

Đại hội Chi bộ Ủy ban Mặt  trận tổ quốc Việt Nam  tỉnh  Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu lại Ban Chấp hành  nhiệm kỳ mới với 5 đồng  chí. Đồng  chí Huỳnh Văn Hải  giữ chức vụ Bí thư  Chi bộ, đồng  chí Trần Văn Thi  giữ chức vụ phó  Bí thư  Chi  bộ ./.

Công Luận