Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tiền Giang không tiếp xúc cử tri do dịch bệnh Covid-19

(THTG) Hiện nay, do toàn tỉnh Tiền Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, nên lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất không tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với cử tri tại địa bàn ứng cử.

Hop-HDND-700x393

Hop-HDND-2-700x393

HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ họp thứ hai theo hình thức trực tuyến để đảm công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Bá Thuỷ

Theo đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV và của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh Khóa X sẽ được thực hiện thông qua hình thức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cử tri gửi ý kiến, kiến nghị đến đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, cấp huyện, xã; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã, Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh bằng hình thức gửi thư trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện (không thu cước bưu chính gửi thư của cử  tri), qua email hoặc trực tiếp phản ánh với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng để được ghi nhận.

Thời gian gửi các ý kiến, kiến nghị của cử tri về Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 18/8/2021 để tổng hợp chung và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Kim Nữ