Cục Bổ trợ tư pháp thuộc Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 7/10, Đoàn công tác của Cục Bổ trợ tư pháp thuộc Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, nhằm kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

2

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 3 tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và 2 doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản. Qua 4 năm thực hiện Nghị định số 17 của Chính phủ về bán đấu giá, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh đã ký kết bán đấu giá được 669 hợp đồng và 247 lô hàng hoá các loại. Tổ chức đưa tài sản ra bán đấu giá được 199 cuộc. Tổng giá trị bán được trên  182 tỷ đồng. Trình tự, thủ tục bán đấu giá đảm bảo chặt chẽ, khách quan, tính chuyên nghiệp trong bán đấu giá của các tổ chức đấu giá được nâng lên rõ rệt. Đồng thời chủ trương xã hội hoá công tác bán đấu giá tài sản được triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ đó đã góp phần đưa hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Cục Bổ trợ tư pháp cũng giải thích và hướng dẫn đối với các vướng mắc từ thực tiễn trong công tác bán đấu giá của tỉnh Tiền Giang thời gian qua và ghi nhận các kiến nghị không thuộc thẩm quyền để báo cáo về trên xem xét, giải quyết.

An Phước