Cử tri trong khu cách ly y tế tập trung tham gia bầu cử

(THTG) Tại khu cách ly tế tập trung số 1- Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ Binh 924 – Tổ bầu cử 52,  khu vực bỏ phiếu số 10 thuộc ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành có hơn 200 cử tri gồm: lực lượng Công an, quân sự, y tế và các công dân thực hiện cách ly trong khu vực cách ly tập trung, thực hiện quyền, trách nhiệm cử tri tham gia bầu cử.

Bau cu trong khu cach lyBau cu trong khu cach ly 1

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng bỏ phiếu

Bau cu trong khu cach ly 3 Bau cu trong khu cach ly 4 Bau cu trong khu cach ly 5

Lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly y tế tập trung tham gia bỏ phiếu bầu cử

Quy trình thực hiện công tác bầu cử tại đây được tổ chức theo đúng trình tự quy định; đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Từ việc sát khuẩn, khử trùng, giữ khoảng cách. Sau khi kiểm tra thùng phiếu, các cử tri là lực lượng cán bộ quản lý tại đây đã chính thức bỏ những lá phiếu đấu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bau cu trong khu cach ly 6 Bau cu trong khu cach ly 7 Bau cu trong khu cach ly 9 Bau cu trong khu cach ly 10 Bau cu trong khu cach ly 11 Bau cu trong khu cach ly 12

Công dân thực hiện cách ly y tế tham gia bầu cử

Sau phần bỏ phiếu của lực lượng cán bộ quản lí, thùng phiếu được tổ bầu cử di chuyển đến khu vực bỏ phiếu của các công dân thực hiện cách ly, trong khu vực cách ly tập trung theo đúng quy về phòng chống dịch, để công dân tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình.

Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch, phương án tổ chức nên trong sáng nay, quá trình bỏ phiếu được diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu