Công văn UBND tỉnh chấn chỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa có công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Test nhanh Covid 3

Test nhanh Covid 2

Xét nghiệm tầm soát Covid-19 trên diện rộng. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch; quyết tâm khống chế các ổ dịch cũ, không để phát sinh ổ dịch mới; không chủ quan, lơ là; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngành nào, cấp nào để xảy ra ổ dịch mới do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và sẽ căn cứ mức độ để xử lý vi phạm theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp phải trực tiếp làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong giờ hành chính và khi có yêu cầu; căn cứ chương trình công tác, có phương án giao việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021; phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, trực phòng, chống dịch, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở, số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị; riêng lực lượng vũ trang, ngành Y tế đảm bảo 100% quân số. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan công sở, trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị, tăng cường tổ chức họp trực tuyến, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Khi tổ chức các cuộc họp phải đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Không tổ chức họp mặt, ăn uống tập trung tại cơ quan, đơn vị.

Phun khu khuan 1

Phun khu khuan 2

Phun khử khuẩn phòng ngừa Covid-19

Trong công văn, UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các sở: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Y tế; Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thị xã cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cung cấp kịp thời các biện pháp phòng, chống và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn cho Nhân dân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tại nhà; phương án chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, giảm tối đa tỷ lệ bệnh nặng, tỷ lệ tử vong; kiểm soát chặt chẽ việc ra đường của người dân trong thời gian giãn cách xã hội; tăng cường hoạt động của các chốt, trạm, đội tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch 24/24 giờ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; đặc biệt là hành vi cố ý làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người theo quy định; tiếp tục xác định và xử lý nhanh các ổ dịch ngay khi mới phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ, thần tốc điều tra, truy vết F0, F1, không để bỏ sót đổi tượng; xác định chính xác, cụ thể các điểm, khu vực nguy cơ để tiến hành tầm soát ngay bằng phương pháp test nhanh mẫu gộp và Realtime RT-PCR mẫu gộp; tiếp tục tổ chức thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án 03 tại chỗ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16.

Mạnh Cường