Công ty cổ phần phần may Tiền Tiến tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2013.

     (THTG) Hưởng ứng “Tháng công  nhân” tại Tiền Giang, Công ty cổ phần phần may Tiền Tiến phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh  tổ chức  lễ phát  động  “ Tháng  công nhân” năm 2013. 

   “Tháng  công nhân” được  hình  thành  trên  cơ  sở  Thông  báo  kết  luận số 77 của  Ban  Bí  thư trung  ương Đảng năm 2012, đồng  ý  lấy  tháng  5 hàng  năm làm “ Tháng  công nhân”. Qua đó nhằm khẳng định vai trò sứ mệnh  lịch sử  của giai cấp  công nhân, tôn vinh những   thành quả của phong  trào công nhân viên chức lao động.

     Hiện nay công ty cổ phần may Tiền Tiến tỉnh Tiền Giang có trên 6.000 công nhân lao  động. Sau lễ phát động, công ty cổ phần  may Tiền Tiến tổ chức  các trò  chơi thể thao như vật  tay, nhảy bao  bố, kéo co… tạo khí thế sôi nổi khi bước vào thực hiện “Tháng công nhân”