Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”

(THTG) Ngày 06-01, Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-01-07-09h02m20s405

vlcsnap-2021-01-07-08h57m37s927  

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2020. Ảnh: Trọng Hiếu

Năm 2020, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, để tổ chức Đảng và Đảng viên thực hiện đồng bộ, thống nhất; tích cực chủ động, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên chuyên đề và đột xuất phù hợp với tình hình thực tế, gắn kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, với trách nhiệm của người đứng đầu. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những vấn đề được Đảng viên nhân dân quan tâm, những nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, đối với sự phát triển của địa phương, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng viên đảm bảo kịp thời đúng quy trình, quy định không để tồn đọng.

vlcsnap-2021-01-07-09h04m31s784

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Năm 2021 là đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tiền Giang đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần sớm hoàn thiện quy chế uỷ ban kiểm tra; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật  Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, lấy xây là chính, khi phát hiện các vụ việc sai phạm phải kiên quyết xử lí nghiêm để răn đe, giáo dục. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến các tổ chức Đảng và Đảng viên của cấp mình, để mỗi cán bộ Đảng viên thật sự thông suốt các mục tiêu, quan điểm nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của uỷ ban kiểm tra các cấp trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Trọng Hiếu